مشاوره وآموزش

آموزش جهت*انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر*هوش مصنوعی *نرم افزار*فناوری اطلاعات *آموزش *انجام پروپوزال ارشد کامپیوتر*آموزش جهت*انجام پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات *آموزش جهت*انجام پایان نامه ارشد اینترنت اشیا*آموزش جهت*انجام پایان نامه ارشد پردازش تصویر

پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر*پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی * پایان نامه ارشد داده کاوی *پایان نامه ارشد شبکه*پایان نامه ارشد بیگ دیتا*پایان نامه ارشد کلود کامپیوتینگ* پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد پردازش تصویر

 

مشاوره جهت آموزش پیشنهادموضوع ارشد دکتری رشته کامپیوتروفناوری اطلاعات و حقوق

جهت مشاوره و آموزش سفارش تماس بگیرید

مهندس خسروی

09191022908

 

انجام کلیه پروژه های برنامه نویسی شبیه سازی *بهینه سازی *پیاده سازی

  • مشاروه جهت آموزش *انجام پروژه های دانشجویی ارشد دکتری دانشگاه های داخلی و خارجی 

matlab-ns2*ns3*php*opnet*omnet*mysql

افزارها و بهینه سازی سیستمها (Analysis Software And Users Behaviour And Otimizing Systems)- *بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing Diagnosis Algotithms )و *شبکه های کامپیوتری (Computer Network)- *شبکه های بیسیم (wireless Network)-*شبکه حسگر بیسیم (Wireless Sensor Network)-*شبکه های گیرید (Grid Network) -*شبکه های ابر (Cloud Computing)- *شبکه های نظیر به نظیر (point to point (p2p))-*شبکه های نظیر به نظیر بیسیم (p2p wireless network)- *مسیریابی شبکه (Routing Network)-*مسیریابی شبکه های بیسیم (Routing Wireless Sensor Network) -*بهینه سازی مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم (Optimizing Routing In Wireless Sensor Network)و *داده کاوی (Data mining) - *تحلیل روابط و استخراج قانون (Association Rule Mining-Analysis Association And Extraction Rules)-

 

*کاهش ابعاد مسئله (Dimensionality Reduction)(PCA-FDA-SVD)- *درخت تصمیم (Decision Tree)-*تئوری احتمالات بیزین (Bayesian Theory)-* کلاستر بندی -*خوشه بندی و خوشه بندی فازی (Clustering ,Kmeans, Fuzzy Clustering FCM,Fuzzy Kmeans) - *روشهای دسته بندی : شبکه عصبی (Neural Network)- *شبکه عصبی مصنوعی(Artifical Neural Network) -رایانش ابری *پردازش ویدیو*

 

*الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-*بهینه سازی با استفاده از الگوریتمهای جستجوی محلی (Optimizing By Use Local Search Algorithms) - (*الگوریتم گروهی ذرات و الگوریتم تبرید (PSO-TABRID,...) *بهینه سازی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی (Optimization using evolutionary algorithms)

 

SIMULINK, cloud storagerو IMAGE PROCESSINGو GENETIC ALGORITHMو NEURAL NETWORKو FUZZY LOGIC

 

Steganalysis Facial expression Face recognition Texture segmentation Image retrieval Image segmentation Color Demosaicing ... Machine Vision: Object tracking( with all kind of methods) for various purposes Multiple Object Tracking Object Tracking with motion blur Blind motion blur deconvolution line based structure from motion Geometrical enhancemen

 

پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور

 

جهت مشاوره و آموزش سفارش تماس بگیرید

 

مهندس خسروی

 

09191022908

 

آن دسته ازدانشجویانی که دفعه اول جهت آموزش و سفارش آموزش جهت انجام  پروژه تماس می گیرند می تواند ازساعت هشت صبح الی ده شب تماس بگیرندحتی ایام تعطیل .بقیه ی دانشجویان می تواند روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت نه صبح الی پنج بعدازظهرتماس بگیرند